Nalagam...

Photo gallery

* 2016

Psychological help and support for first responders (Tacen)

30. 3. je na Policijski akademiji potekal posvet o psihološki pomoči in podpori službam prvega odziva. Predstavljena je bila psihološka pomoč v Policiji, Slovenski vojski, Rdečem križu, filantropiji, nujni medicinski pomoči in psihološka pomoč reševalcem v sistemu VNDN v okviru civilne zaščite. Posveta se je udeležila tudi naša sodelavka dr. Vita Poštuvan.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 123 has been either deleted or not configured.

Mindfulness workshop at Biopsychological weekend Signals of happiness (Koper)

Študenti biopsihologije (UP FAMNIT) so v začetku marca pripravili Biopsihološki vikend Signali sreče. Dr. Vita Poštuvan je zanje izvedla triurno delavnico čuječnosti. Polna dvorana in čakalna lista z željami po udeležbi kažejo na zanimanje za temo, mirni obrazi po delavnici pa na učinke čuječnostne prakse.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 122 has been either deleted or not configured.

Training for providing psychological support in rescue units (Ig)

2. marca je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu potekalo usposabljanje zaupnikov – reševalcev za dajanje psihološke podpore v reševalnih enotah. Predavala je tudi naša sodelavka dr. Vita Poštuvan.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 121 has been either deleted or not configured.

Let’s talk about self-injurious behaviour (Ljubljana)

1. marca je v okviru projekta Mind the mind potekal dogodek na temo samopoškodovalnega vedenja, namenjen širši javnosti. V sklopu dogodka je predavanje izvedla naša sodelavka Nuša Zadravec Šedivy.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 120 has been either deleted or not configured.

At the roundabout of ethical dilemmas – Integrity (Ljubljana)

Društvo psihologov Slovenije je 1. marca v okviru Komisije za etična vprašanja (ki deluje v okviru društva) organiziralo okroglo mizo posvečeno vprašanju integritete. Številni gostje so razpravljali o integriteti s poklicnega kot tudi z osebnega vidika. Okroglo mizo je vodila naša sodelavka in predsednica Komisije dr. Vita Poštuvan, pridružili pa so se ji predstavniki Policije, Zdravniške zbornice Slovenije, Odvetniške zbornice Slovenije, Društva državnih tožilcev Slovenije in Notarske zbornice Slovenije. Izobraževanja se je udeležila tudi naša sodelavka Urša Mars.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 119 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – a lecture for people with diabetes (Nova Gorica)

V okviru projekta MOČ – pomoč ljudem znanje strokovnjakom je 26. februarja v Novi Gorici potekalo izobraževanje na temo duševnega zdravja namenjeno diabetikom in splošni javnosti, ki jih to področje zanima. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Opening of new premises of the counseling centre UPAMsi (Koper)

19. februarja so se naše sodelavke udeležile otvoritve novih prostorov, v kateri bo v organizaciji Primorskega svetovalnega središča (PRIMSS), Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), s sodelovanjem UP Inštituta Andrej Marušič zaživela svetovalnica UPAMsi.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 118 has been either deleted or not configured.

Super Psychologist – a meeting of management board (Ljubljana)

10. februarja se je  dr. Vita Poštuvan udeležila sestanka upravnega odbora projekta Super Psiholog, na katerem so se posvetili evalvaciji projekta in načrtovanju nadaljnjih korakov.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 117 has been either deleted or not configured.

Super Psychologist – Module 2: Training of supervisors (Ljubljana)

V okviru Modula 2 projekta Super Psiholog je od 5. do 6. februarja potekalo izobraževanje supervizorjev, ki se ga je udeležila tudi dr. Vita Poštuvan. Na treningu so supervizorji pod vodstvom norveških kolegov razvijali svoje supervizorske veščine.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 116 has been either deleted or not configured.

Mindfulness here and now – cycle Positive Psychology (Ljubljana)

V Cankarjevem domu je 4. 2. 2016 dr. Vita Poštuvan v sklopu cikla Pozitivna psihologija izvedla predavanje Čuječnost tukaj in zdaj.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 115 has been either deleted or not configured.

Super Psychologist – Module 3: Empowerment at problem solving (Ljubljana)

V delavnici Krepitev moči ob reševanju problemov je izvajalka dr. Vita Poštuvan pripravila sklop vaj za urjenje lastnih spretnosti ob težkih situacijah. Udeleženci so izvajali individualne vaje, vaje v parih, majhnih skupinah in na koncu uporabili še elemente kreativnosti za povezovanje celotne skupine. Delavnica je potekala 9. 1. 2016.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 113 has been either deleted or not configured.

Super Psychologist – Module 3: Mindfulness as psychological intervention for daily life (Ljubljana)

Delavnico Čuječnost kot psihološka intervencija za vsakdanjik je dr. Vita Poštuvan izvedla 9. 1. 2016. Delavnica sodi v Modul 3 projekta Super Psiholog. Udeleženci so se učili veščin čuječnosti in skrbi zase ter prepoznavali značilnosti naših misli v vsakdanjiku.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 114 has been either deleted or not configured.

* 2015

Education of researchers who will implement questionnaires in the research in prisons (Ljubljana)

21. decembra je v Ljubljani potekalo izobraževanje za testatorje študente v okviru raziskave Zaprte osebe v Sloveniji: kvaliteta življenja, samomorilno vedenje in druga tvegana vedenja, ki je del programske skupine Živ? Živ!. Izobraževanje so izvajali Aleksander Kotnik iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, mag. Miran Pustoslemšek iz Enote za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor ter sodelavki našega centra dr. Vita Poštuvan in Nuša Zadravec Šedivy.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 112 has been either deleted or not configured.

Research visit of the Carson J Spencer foundation (Denver, Colorado)

Mlada raziskovalka Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Nuša Zadravec Šedivy, je bila v decembru na raziskovalnem obisku v fundaciji Carson J Spencer, ki se ukvaja s preventivno intervencijskimi programi za preprečevanje samomorilnega vedenja specifično namenjenimi moškim.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 111 has been either deleted or not configured.

Press conference within the STRENGTH (MOČ) project (Ljubljana)

9. decembra 2015 je v Ljubljani potekala novinarska konferenca v okviru projekta MOČ strokovnjakom skozi čuječnost, na kateri so  Nuša Konec Juričič, Vita Poštuvan, Alenka Tančič Grum in Janina Žiberna predstavile potek dejavnosti programa širši javnosti, predstavljen pa je bil tudi nov priročnik čuječnosti, avtoric Vite Poštuvan in Alenke Tančič Grum, namenjen udeležencem programa NARA – MOČ strokovnjakom skozi čuječnost.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 109 has been either deleted or not configured.

Programme NARA – Strength for professionals through mindfulness (Maribor)

V novembru in decembru je potekalo več skupin Programa NARA – MOČ. V Mariboru sta potekali skupini za policiste v okviru Policijske postaje Maribor in za zdravstvene delavce v okviru UKC Maribor. Skupini je vodila Dr. Vita Poštuvan.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 108 has been either deleted or not configured.

Round table on mental distress (Slovenska Bistrica)

Kolegica Vita Poštuvan je sodelovala na okrogli mizi o dostojanstvu v duševnih stiskah, kjer je bilo prisotnih veliko različnih strok.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 110 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – lecture of Prof. Diego De Leo (Koper)

25. novembra je v Kopru v okviru projekta MOČ – pomoč ljudem znanje strokovnjakom potekalo predavanje z naslovom Sadness, Depression and Loneliness in Older Adults’ Suicide. Predaval je prof. dr. Diego De Leo. Predavanje je bilo namenjeno vsem študentom in drugim strokovnjakom, ki jih ta tematika zanima ali se z njo poklicno ukvarjajo.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 107 has been either deleted or not configured.

Super Psychologist – Intermediate conference (Ljubljana)

18. novembra je v hotelu Lev v Ljubljani potekala vmesno konferenco o projektu Super Psiholog, na kateri so bili predstavljeni prvih rezultati projekta, udeleženci konference pa so bili tudi seznanjeni s potekom pripravništev na področju psihologije v Sloveniji, na voljo pa sta jim bili tudi dve praktični delavnici. Konference se je v udeležilo 60 udeležencev.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 106 has been either deleted or not configured.

Super Psychologist – Module 3: Workshop on debriefing and counselling in crisis situations (Ljubljana)

7. novembra je v okviru Modula 3, ki je del projekta Super Psiholog, potekala delavnica na temo debriefinga in svetovanja ob kriznih dogodkih, ki jo je izvedla Mateja Štirn.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 105 has been either deleted or not configured.

Meeting of Board of Ethics within EFPA (Brussels, Belgium)

Od 24. do 25.  oktobra je v Bruslju potekal sestanek Odbora za etiko EFPA, ki se ga je udeležila tudi naša sodelavka Vita Poštuvan.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 102 has been either deleted or not configured.

Super Psychologist – Module 3: Workshop on motivational interview (Ljubljana)

V okviru Modula 3, ki je del projekta Super Psiholog, je 17. oktobra popoldan potekala delavnica o motivacijskem intervjuju, ki jo je izvedla Darja Boben Bardutzky.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 104 has been either deleted or not configured.

Super Psychologist – Module 3: Workshop on suicidality (Ljubljana)

Dr. Saška Roškar in mag. Alenka Tančič Grum sta 17. oktobra izvedli delavnico na temo samomorilnosti, ki je del izvedbe Modula 3 v okviru projekta Super Psiholog. Posvetili sta se značilnostim, prepoznavi in ukrepanju ob samomorilnem vedenju.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 103 has been either deleted or not configured.

Psycho-social help for refugees (Ljubljana)

Naša kolegica Vita Poštuvan je v septembru iniciirala pobudo Društva psihologov Slovenije, da psihologi prostovoljno pomagajo pri psihosocialni pomoči beguncem. Na društvu so 30. septembra pripravili izobraževanje, ki so se ga udeležile tudi druge naše sodelavke in ki je zapolnil največjo predavalnico na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Odziv stroke je presegel pričakovanja. Posnetek srečanja je dostopen preko povezave.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 101 has been either deleted or not configured.

Programme NARA – Strength for professionals through mindfulness

V septembu smo pričeli z izvajanjem Programa NARA namenjenega strokovnjakom. Termini in kraji izvedbe so dostopni tukaj. Program bodo izvajali voditelji: Vita Poštuvan, Miran Babič, Tina Podlogar, Dimitrij Banda, Dejan Kozel, Urša Mars BitencJanina Žiberna in Alenka Tančič Grum.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 100 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – education for police peers (Tacen)

21. septembra je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom na Policijski akademiji v Tacnu potekalo izobraževanje policistov zaupnikov in psihologov na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega. Na izobraževanju je bilo prisotnih 17 udeležencev. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Project STRENGTH (MOČ) – education for police officers (Murska Sobota)

15. septembra je v Murski Soboti potekalo izobraževanje na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega vedenja namenjeno policistom, ki ga izvajamo v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna. Predavanja se je udeležilo 26 policistov.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 99 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – education for police officers (Novo mesto)

9. septembra je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom v Novem mestu potekalo izobraževanje policistov na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega vedenja. Izobraževanje je potekalo v dveh skupinah, skupno pa se ga je udeležilo 39 policistov. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Super Psychologist – Module 3: Workshop on data protection and ethics (Ljubljana)

V okviru Modula 3, ki je del projekta Super Psiholog, je 12. septembra popoldan potekala delavnica o varovanju podatkov in etiki, ki sta jo v dveh ločenih delih izvedla mag. Urban Brulc iz Urada informacijskega pooblaščenca in naša sodelavka dr. Vita Poštuvan. V prvem delu je mag. Brulc predstavil primere in zakonske podlage glede pridobivanja, hrambe in posredovanja osebnih podatkov, v drugem delu pa so udeleženci spoznavali principe etične zavesti in kako prepoznati neetično vedenje.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 97 has been either deleted or not configured.

Super Psychologist – Module 3: Workshop on alcohol (Ljubljana)

Dr. Maja Zorko in mag. Alenka Tančič Grum sta 12. septembra izvedli delavnico o problematiki alkohola, ki je del izvedbe Modula 3 v okviru projekta Super Psiholog. Pripravili sta pregled aktualnih raziskovalnih in kliničnih spoznanj in udeležence urili v preventivnih aktivnostih. Modul 3 je vsebinsko vezan na naš center, zato je srečanje koordinirala naša  sodelavka dr. Vita Poštuvan.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 98 has been either deleted or not configured.

Milan after Milan – professional meeting of psychologists (Ljubljana)

Društvo psihologov Slovenije je 9. septembra 2015 organiziralo strokovno srečanje Milano po Milanu. Povabljeni predavatelji so predstavili novosti in najbolj zanimive izsledke s 14. Evropskega psihološkega kongresa, ki je potekal julija 2015 v Milanu. Naša kolegica Vita Poštuvan je predstavila, kako je sodelovala na treh vabljenih simpozijih (o etiki, preventivi in o projektu Super Psiholog).

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 96 has been either deleted or not configured.

Press conference on the World suicide prevention day (Ljubljana)

7. seprembra je potekala novinarska konferenca v okviru Svetovnega dneva preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo 10. septembra. Na novinarski konferenci je bila prisotna tudi naša sodelovka Vita Poštuvan. Na ta dan se zaključuje tudi mednarodna akcija Prekolesarimo svet, ki letos poteka pod geslom Ponudimo roko – rešimo življenje.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 95 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – education for police officers (Tacen)

3. septembra je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom na Policijski akademiji v Tacnu potekalo že drugo izobraževanje na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega vedenja namenjeno policistom. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 94 has been either deleted or not configured.

Silent retreat (Vuzenica)

V okviru Programa NARA smo se med 17. in 22. avgustom udeležili nadaljevalnega seminarja – Umik v tišino, ki je del stalnega izobraževanja, ki je potreben za samostojno izvajanje delavnic čuječnosti v okviru Programa NARA.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 91 has been either deleted or not configured.

Summer school: Quality of life and needs in a long-term forensic psychiatric context (Koper)

Od 14. do 17. julija je v Kopru potekala poletna šola na temo Kvalitete življenja in potreb forenzičnih pacientov, ki smo jo na Slovenskem centru za raziskovanje samomora organizirali skupaj s programom COST.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 88 has been either deleted or not configured.

European congress of Psychology (Milan, Italy)

Od 7. do 10. julija je v Milanu potekal Evropski kongres psihologije, ki se ga je udeležila tudi naša sodelavka Vita Poštuvan. Na kongresu je skupaj z drugimi partnerji projekta predstavila projekt Super Psiholog in delo našega centra s področja dela z mladimi.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 90 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – education for professionals, employed by the Slovene Police (Tacen)

23. junija je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom na Policijski akademiji v Tacnu potekalo izobraževanje na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega vedenja. Predavanje sta izvedli sodelavki Janina Žiberna in Nuša Zadravec Šedivy.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 86 has been either deleted or not configured.

Congress IASP (Montreal, Canada)

Od 16 do 20. junija sta se prof. Diego De Leo in Vita Poštuvan  udeležila Svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora IASP, kjer sta strokovni javnosti predstavila svoje raziskovalno delo in delo našega centra.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 89 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – education for professionals at Centre for social work Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi)

16. junija je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom  na Centru za socialno delo Radlje ob Dravi potekalo izobraževanje na temo prepoznavanja samomorilnega vedenja in ustreznega ukrepanja. Predavanje sta vodili naši sodelavki Janina Žiberna in Nuša Zadravec Šedivy. Predavanja so se poleg strokovnih delovcev na CSD Radlje ob Dravi udeležili tudi drugi strokovnjaki, s področja šolstva in policije, ki s CSD Radlje ob Dravi redno sodelujejo.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 92 has been either deleted or not configured.

Days of psychologists 2015 (Ljubljana)

12. junija je Društvo psihologov Slovenije organiziralo že tradicionalne Dneve psihologov, ki se jih je udeležila tudi naša sodelavka Urša Mars, ki je bila prav tako aktivno vključena pri organizaciji samega dogodka. Na dogodku je bil predstavljen tudi projekt Super Psiholog, pri katerem je eden od partnerjev projekta tudi naš center. Prav tako sta naši sodelavki Urša Mars in Vita Poštuvan, s strani DPS prejeli priznanji za svoje delo.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 85 has been either deleted or not configured.

Lecture Self-reflection and self-care (Ljubljana)

Psihologi včasih ne poiščejo pomoči zase zaradi napačnih stališč, nezaupanja ali prevelike kritičnosti do sistemov pomoči. Ključno je o tem govoriti. Zato smo 6. junija 2015 v okviru projekta Super Psiholog pripravili  delavnico na to temo, izvedla jo je mag. Mateja Štirn. Poleg mentorjev, ki sodelujejo v projektu, so bili udeleženci tudi drugi psihologi. Vsi bodo znanje prenesli v svojo prakso tudi s pomočjo nalog, ki so jih dobili za samostojno delo.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 82 has been either deleted or not configured.

Lecture Burnout: Recognition and prevention (Ljubljana)

V okviru projekta Super Psiholog je doc. dr. Sara Tement 6. junija 2015 izvedla predavanje Izgorelost: Prepoznava in preventiva. Poleg mentorjev, ki sodelujejo v projektu, so bili udeleženci tudi drugi psihologi. Udeleženci so poleg teoretičnega znanja reševali tudi vprašalnike za boljši vpolged v svoje delovne navade. Prav tako so dobili tudi več samostojnih nalog za pripravo in utrjevanje znanj.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 81 has been either deleted or not configured.

The opening of the Super Psychologist Module 3 lectures (Ljubljana)

V okviru projekta Super Psiholog smo 6. junija 2015 otvorili Modul 3. Program koordinira naš center in je sestavljen iz desetih zaokroženih tem, ki jih bodo izvajali različni strokovnjaki iz področja duševnega zdravja, učenja spretnosti in razvijanja programov skrbi zase. Modul 3 je pripravljen iz samostojne priprave na predavanje, izkustvenega in predavalniškega dela na srečanju in iz samostojnega dela po srečanju. Uvodne besede je ob otvoritvi povedala koordinatorica modula doc. dr. Vita Poštuvan.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 83 has been either deleted or not configured.

Triple i 2015 Conference (Piran)

1. in 2. junija je v Piranu potekala konferenca Triple i in Suicidology. Znanstveni program letošnje, tokrat že 6. Triple i konference je vključeval sodelovanje tujih in slovenskih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Vabljeni predavatelji letošnje konference so bili: prof. Nevneet Kapur, prof. Nestor Kapusta, prof. Ivanka Živčić-Bećirević, dr. Celine Larkin, prof. Øivind Roar Ekeberg in prof. Diego De Leo. Ob vabljeni predavateljih so svoje delo v kratkih predstavitvah in na posterjih predstavili tudi: prof. Vlasta Zabukovec, dr. Saška Roškar, dr. Stefano Zanone Poma, Eve Griffin, Anja Magajna, Lence Miloseva, Siobhan O’Neill, Dušan Enova, Vesna Pešić in Nina Mićović.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 79 has been either deleted or not configured.

PsihoŠIK Conference (Maribor)

29. maja je v Mariboru potekala študentska konferenca PsihoŠIK, na kateri sta sodelovali tudi naši kolegici. Urša Mars je predstavila projekt Super Psiholog, Vita Poštuvan pa je sodelovala na okrogli mizi.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 87 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – education for professionals at Centre for social work Velenje (Velenje)

19. maja sta naši sodelavki v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom izvedli izobraževanje na temo duševnega zdravja in samomorilnega vedenja za stokovnjake zaposlene na CSD Velenje.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 78 has been either deleted or not configured.

Training for providing psycho-social help (Ig)

Naša sodelavka Vita Poštuvan se je sredi aprila kot pripadnica Službe za psihološko pomoč civilne zaščite udeležila usposabljanja o psihosocialni pomoči ob nesrečah. Med drugim je predstavila svoje izkušnje ob podpori, sodelovala v treningu sporočanja slabe novice, akutni podpori po samomoru in moderirala refleksije udeležencev. Predavatelji iz Avstrije so udeležencem prinesli medvedke za podporo v stiski.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 77 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – education for professionals at Centres for social work  Dravograd and Slovenske Konjice (Dravograd, Slovenske Konjice)

12. in 15. maja so v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom potekala izobraževanja za strokovnjake zaposlene na Centrih za socialno delo. 12. maja smo izobrazili strokovnjake na CSD Dravograd, 15. maja pa strokovnjake na CSD Slovenske Konjice.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 76 has been either deleted or not configured.

Workshops Let’s get to know mindfulness within the Mental health awareness week

V tednu od 11. do 17. maja 2015 je potekal Teden ozaveščanja o duševnem zdravju (Mental health awareness week), katerega osrednja tema je to leto čuječnost. Zato smo pripravili dogodek Spoznajmo čuječnost. Z namenom predstavitve čuječnosti širši javnosti in za promocijo programov čuječnosti v Projektu MOČ, smo v sodelovanju z društvom Altra, Nacionalnim združenjem za kakovost življenja Ozara Slovenija, Slovenskim združenjem za duševno zdravje Šent in društvom Poglej! organizirali predstavitvene delavnice v Ljubljani, Izoli in Mariboru.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 75 has been either deleted or not configured.

Presentation of the project Super Psychologists within education for cognitive behavioural therapy (Ljubljana)

24. aprila je naša sodelavka dr. Vita Poštuvan v okviru izobraževanja za vedenjsko-kognitivne psihoterapevte, ki ga organizira Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo, pripravila in izvedla strokovno predstavitev programov čuječnosti in hkrati predstavila projekt Super Psiholog. V programu tretjega modula projekta bomo namreč  pripravili delavnico čuječnosti za mentorje in za nekaj drugih psihologov, ki jih to področje zanima.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 74 has been either deleted or not configured.

Project STRENGTH (MOČ) – education for professionals at Centre for social work Ravne na Koroškem (Ravne na Koroškem)

21. aprila je na Centru za socialno delo v Ravnah na Koroškem v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom potekalo izobraževanje na temo prepoznavanja samomorilnega vedenja in izboljšanja storitev na področu duševnega zdravja, ki ga je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 72 has been either deleted or not configured.

Meeting of the COST Action 1302 group for long-term forensic psychiatric care (Ayia Napa, Cyprus)

Sredi aprila so sodelavke našega centra sodelovale na sestanku COST akcije 1302, ki se ukvarja z raziskovanjem, definiranjem in potrebami ter oskrbo dolgotrajnih forenzičnih pacientov. Na sestanku upravnega odbora in delovnih skupin sodeluje naš center tudi s forenziko Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 73 has been either deleted or not configured.

Module 2 of the Super Psychologist project (Ljubljana)

Med 9. in 12. aprilom 2015 so kolegi iz Norveškega psihološkega združenja izobraževali mentorje in supervizorje v okviru projekta Super Psiholog o uspešnih korakih superviziranja. Naša kolegica dr. Vita Poštuvan sicer koordinira Modul 3 v tem projektu, sodeluje pa tudi kot supervizorka.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 80 has been either deleted or not configured.

Programme NARA on the XXV. meeting of pediatricians and XII. meeting of pediatric nurses (Maribor)

10. in 11. aprila je v Mariboru potekalo XXV. srečanje pediatrov in XII. srečanje medicinskih sester v pediatriji. Na strokovnem srečanju so predstavili aktualne teme s področja pediatrije. Tudi naša sodelavka dr. Vita Poštuvan je v okviru srečanja izvedla delavnico z naslovom: Čuječnost kot način obvladovanja stresa in predstavila možnosti vključitve v Program NARA v okviru projekta MOČ.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 71 has been either deleted or not configured.

Press conference for the project STRENGTH (MOČ) (Ljubljana)

30. marca so v Ljubljani na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje predstavili javnozdravstveni projekt MOČ za izboljševanje storitev na področju varovanja in krepitve duševnega zdravja, v katerem kot partner sodeluje tudi naš center. Na spletni strani NIJZ najdete tudi gradivo za medije, medijske objave pa najdete tukaj.

Awesome Flickr Gallery Error - Gallery ID 70 has been either deleted or not configured.

University of Primorska week (Koper)

Od 16. do 20. marca je v Kopru potekal Teden Univerze na Primorskem, na katerem sta naši sodelavki Nuša Zadravec Šedivy in Urša Mars širši javnosti predstavili projekte in aktivnosti Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

European conference on ethics (Porto, Portugal)

Naša sodelavka dr. Vita Poštuvan se je marca v Portu udeležila Evropske konference o etiki in psihologiji in sestanka odbora za etiko.

Enterprising young adults (Koper)

UP IAM in UP FAMNIT že vrsto let uspešno usposabljata mlade raziskovalce, ki morajo v obdobju svojega usposabljanja opraviti tudi podjetniški tečaj. Udeležencem delavnice Podjetni mladi 2015 so predavatelji predstavili tako osnove podjetništva kot tudi osnove iskanja pravih razpisov ter vodenja projektov. Dodane so bile osnove promocije, načini sodelovanja z drugimi deležniki, nekaj besed je bilo namenjenih vitkemu podjetništvu, delavnico pa so zaključili predavatelji, ki so predstavili praktične primere povezovanja gospodarstva in raziskovanja. Usposabljanja so se udeležile tudi naše mlade raziskovalke.

Workshop EVIPNet (Ljubljana)

9. februarja se je naša sodelavka dr. Vita Poštuvan udeležila delavnice EVIPNet v Ljubljani.

Working weekend of our team (Teolo, Italy)

V januarju se je celotna ekipa SCSR odpravila na delovni vikend v Teolo k prof. dr. Diegu De Leu.

Prometheus of Science (Ljubljana)

Slovenska znanstvena fundacija je naši sodelavki dr. Viti Poštuvan januarja  podelila priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2014, obenem pa je postala tudi finalistka nacionalnega izbora Komunikatorica znanosti za leto 2014.

* 2014

Making New Year greeting cards

Za udeležence naših programov smo v decembru ponovno sami izdelali voščilnice.

Lecture of Prof. Diego De Leo for the Biopsychology students

4. decembra je prof. Diego De Leo, vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora, predstavil poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o samomoru in preventivi samomorilnega vedenja v svetu. Predavanje je potekalo v okviru izbirnega predmeta Javno-zdravstvene intervencije namenjenega študentom Biopsihologije.

Research visit to Oregon State University (Oregon, USA)

Mlada raziskovalka Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Tina Podlogar, je bila v decembru na raziskovalnem obisku na Oddelku za psihologijo (School of Psychological Science, College of Liberal Arts) na Oregon State University (OSU).

Training for police peers (Ljubljana)

V novembu je potekalo usposabljanja s področja psihosocialne pomoči za zaupnike v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s poudarkom na samomoru in samomorilnem vedenju, ki se ga je udeležila tudi naša kolegica.

Exhibition Nature-health (Ljubljana)

V novembru so kolegice našega centra na stojnici Ministrstva za zdravje predstavljale projekt A (se) štekaš?!? na 45. sejmu Narava-zdravje, ki je potekal od 13. do 16. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Rostohar’s days (Ljubljana)

Od 14. do 15. novembra so na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekali 2. Rostoharjevi dnevi, na katerih so naše kolegice v dveh simpozijih in na štirih posterjih predstavile delo na področju preprečevanja in raziskovanja samomora ter preučevanja čuječnosti in duševnega zdravja.

Conference on suicide within Slovene Police (Tacen)

13. novembra je v Tacnu potekal Posvet o samomoru v okviru Slovenske policije, na katerem je o sodelovanju našega centra s policijo spregovorila tudi naša kolegica.

Meeting of Board of Ethics within EFPA (Brussels, Belgium)

V oktobru je v Bruslju potekal sestanek Odbora za etiko EFPA, ki se ga je udeležila tudi naša kolegica.

Dr. David Kerr from Oregon visiting UP IAM again

Od 13. do 24. oktobra smo v okviru bilateralnega sodelovanja z ZDA na UP IAM in UP FAMNIT ponovno gostili profesorja dr. Davida Kerra – kliničnega psihologa, raziskovalca in akademika, ki prihaja iz Univerze v Oregonu, ZDA. Profesor dr. Kerr je izvedel 15 ur predavanj.

Professional meeting Tallinn after Tallinn (Ljubljana)

21. oktobra je v prostorih Centra za mentalno zdravje potekalo strokovno srečanje o samomoru in samomorilnem vedenju v organizaciji Slovenskega združenja za preprečevanje samomora, Slovenskega centra za raziskovanje samomora in Psihiatrične klinike Ljubljana, na katerem so naše kolegice in druge slovenske suicidologinje predstavile prispevke, ki so bili predstavljeni tudi na 5. Evropskem simpoziju o samomoru in samomorilnem vedenju, ki je potekal konec avgusta letos v Talinu. Predaval pa je tudi dr. David Kerr, docent na Oregon State University, ZDA, ter raziskovalec na Oregon Social Learning Center.

Education for YAM instructors (Rome, Italy)

V oktobrju je v Rimu potekalo YAM izobraževanje za izvajalce preventivnih delavnic za mladostnike na temo duševnega zdravja, ki se ga je udeležila tudi naša kolegica.

Conference on projects about forensic psychiatric care (Nottingham, UK)

V začetku oktobra sta se v Nottinghamu naši kolegici (skupaj s kolegi Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor) udeležili Konference o projektih oskrbe forenzičnih pacientov in sestanku COST akcije o oskrbi forenzičnih pacientov.

16th World Psychiatric Congress (Madrid, Spain)

V septembru se je naša kolegica udeležila 16. svetovnega psihiatričnega kongresa, ki je potekal v Madridu.

World suicide prevention day, 10th September 2014 – press conference (Celje)

Obeležitev Svetovnega dneva preprečevanja samomora je letos potekala pod geslom »Preprečevanje samomora – ves svet povezan«. Na ta dan se je zaključila tudi mednarodna akcija Prekolesarimo svet, ki je tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu presegla vsa pričakovanja (več). Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je potekala novinarska konferenca, kjer smo sodelovali.

Symposium ESSSB (Tallinn, Estonia)

Avgusta 2014 smo se udeležili Evropskega simpozija o samomoru in samomorilnem vedenju v Talinu, kjer smo strokovni javnosti predstavili delo Slovenskega centra za raziskovanje samomora v sedmih znanstvenih prispevkih.

Congress ICAP (Paris, France)

V začetku julija se je naša kolegica udeležila 28. mednarodnega kongresa uporabne psihologije, ki je potekal v Parizu.

Programme NARA – Silent retreat 2014 (Vuzenica)

V začetku julija smo psihologi, voditelji programa čuječnosti (Programa NARA) sodelovali na rednem strokovnem srečanju – Umiku v tišini, ki je potekal v Vuzenici.

Days of psychologists 2014: Psychological counselling, psychotherapy and e-counselling (Ljubljana)

V začetku junija smo sodelovali na strokovnem srečanju Dnevi psihologov 2014 na temo psihološkega svetovanja, psihoterapije in e-svetovanja. Več fotografij z dogodka najdete na facebook strani Društva psihologov Slovenije.

Suicide prevention for people working with adolescents (Maribor)

V mesecu maju smo v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedli izobraževanje za mentorje, trenerje in sorodne poklice. Predstavili smo problematiko in načine preprečevanja samomora za mlade. Srečanje je bila priložnost za deljenje lastnih izkušenj in pogovor o problematiki.

Further education for mindfulness teachers: teacher development 3 (London, UK)

Marca in maja se je naša kolegica udeležila delavnic iz čuječnosti v okviru programov izobraževanja voditeljev Programa NARA. Voditelji morajo v izobraževanju pokazati osebne in strokovne izkušnje s čuječnostjo.

Triple i 2014 Conference (Piran)

13. in 14. maja je v Piranu potekala konferenca Triple i in Suicidology. Znanstveni program letošnje, tokrat že 5. Triple i konference je vključeval sodelovanje tujih in slovenskih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Predavali so: Vita Poštuvan, prof. Rory O’Connor, prof. Lakshmi Vijayakumar, prof. Zoltan Rihmer, prof. Gwendolyn Portzky in prof. Diego De Leo. Na okrogli mizi o dejavnostih na področju preprečevanja samomora v Sloveniji so sodelovali: Bogdan Dobnik, Alja Videtič Paska, Nuša Konec Juričič, Sara Leban ter Vita Poštuvan.

Workshop Mindfulness for Association of Medical Students Maribor

April je mesec zdravja in zato smo za mariborske študente pripravili delavnico čuječnosti v okviru projekta Serotonin.

Meetings of Board of Ethics and Operational Support Network within EFPA (Riga, Latvia in Vienna, Austria)

Kolegica Vita Poštuvan je v marcu in aprilu v imenu Društva psihologov Slovenije sodelovala na srečanju različnih teles, ki združujejo evropske psihologe. V Rigi so se srečali predstavniki Odbora za etiko, na Dunaju pa podporne mreže OSN-EFPA.

Sports psychologists and Mindfulness-Based Cognitive Therapy (Ljubljana)

Konec meseca marca je Sekcija za psihologijo športa pri Društvu psihologov Slovenije za svoje člane organizirala daljšo delavnico o čuječnosti in na čuječnosti temelječi kognitivni terapiji.

Professional meeting within the Counselling Centre for Children, Adolescents and Parents Maribor

Kolegica Janina Žiberna je marca sodelovala na zunanjem strokovnem kolegiju Svetovalnega centra s predavanjem Preprečevanje in preučevanje samomorilnega vedenja. Med drugim je predstavila uspešne projekte za mladostnike, šole in starše.

Awards to our co-workers at the 11th Solemn academy of the University of Primorska

Marca smo se veselili na Slavnostni akademiji UP, saj smo bili nagrajeni za naše delo. Letos so bili med nagrajenci vodja našega centra prof. Diego De Leo (prejemnik Zlate plakete), njegova namestnica Vita Poštuvan (za znanstveno odličnost) in administratorka Olga Kaliada (priznanje za študente). V ta namen smo spekli torto z izsekom našega logotipa in z njo pogostili sodelavce.

Lecture on mental health of the elderly within the project NET-AGE (Nova Gorica)

Občina Kanal ob Soči in ZDUS sta v okviru projekta NET-AGE med 3.3. in 7.3.2014 organizirala izmenjavo dobrih praks za 120 udeležencev iz 6 držav partneric v projektu. Naša kolegica Vita je zanje izvedla predavanje o duševnem stanju pri starejših: Depresija in samomorilnost.

International meeting of the forensic psychiatry network (Giessen, Deutschland)

Februarja smo se udeležili sestanka skupine strokovnjakov, ki v okviru COST akcije sodelujejo v projektu Towards An EU Research Framework On Forensic Psychiatric Care. Naša kolegica Vita Poštuvan v okviru tega vodi delovno skupino, ki se ukvarja s kvaliteto življenja pacientov.

* 2013

Lecture of Prof. Diego De Leo at the University of Nova Gorica (Vipava)

V okviru znanstvenih večerov je tik pred božičnimi prazniki na Univerzi v Novi Gorici o samomoru in programu WHO/START predaval vodja našega centra prof. Diego De Leo. Predavanje si lahko ogledate tudi na spletu.

New Year greeting cards

Za udeležence naših programov smo v decembru sami izdelali voščilnice.

Workshops and lectures within the project Do you understand (yourself)? (A (se) štekaš?!?)

V šolskem letu 2013/14 v okviru projekta A (se) štekaš?!? intenzivno izvajamo delavnice z učenci in dijaki ter predavanja za njihove učitelje, starše in svetovalne delavce za krepitev duševnega zdravja. Nekaj letošnjih utrinkov najdete v galeriji.

Professional visit of colleagues from Greece within the Leonardo da Vinci programme

Novembra smo gostili kolege iz grške nevladne organizacije Klimaka, ki se ukvarja s preprečevanjem samomora in pomočjo ljudem v stiskah in ob travmi. Aris Violatzis in Stilianos Dais sta z nami obiskala eno od šol, ki sodeluje v projektu A (se) štekaš, kolege iz slovenske policije, IVZja in Ozare, za študente biopsihologije (UP FAMNIT) pa sta pripravila predavanje.

Dr. David Kerr from Oregon visiting UP IAM

Oktobra je k nam na znanstveni obisk prišel dr. David Kerr, ki je docent na Oregon State University, ZDA, ter raziskovalec na Oregon Social Learning Center. Za naše študente izvedel predavanje, obiskal Koroško in Štajersko pri našem terenskem delu in se srečal z ostalimi strokovnjaki s področja preprečevanja samomora pri nas.

Day of friendship (Ljubljana)

V oktobru so kolegice našega centra sodelovale na Dnevu prijateljstva, ki je v organizaciji Zavoda enostavno prijatelji potekal na Kongresnem trgu v Ljubljani. Z najmlajšimi so sklepale krog prijateljstva in izvajale kratke delavnice o duševnem zdravju ter dobrem počutju, za starše in učitelje pa so imele na razpolago zloženke in gradiva naših projektov.

Congress IASP (Oslo, Norway)

Septembra 2013 smo se udeležili XXVII svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora IASP v Oslu, kjer smo strokovni javnosti predstavili neposredno delo Slovenskega centra za raziskovanje samomora v šestih znanstvenih prispevkih. Udeležili smo se tudi generalne skupščine IASPa.

World suicide prevention day 2013

Ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora 2013 smo skupaj z drugimi organizacijami pripravili več aktivnosti, med drugim smo izdali knjigo prof. Diega De Lea z naslovom Prelomnice, neobičajno popotovanje v globine samomora. V spomin na žrtve samomora je v Mariboru potekal dogodek Z močjo svetlobe premagajmo temo!

World congress of behavioural and cognitive therapies 2013 (Lima, Peru)

Na sedmem svetovnem kongresu VKT smo predstavili naše delo na področju uvajanja strukturiranih programov na čuječnosti temelječi kognitivni terapiji (MBCT).

European Congress of Psychology 2013 (Stockholm, Sweden)

Na 13. Evropskem kongresu psihologije smo predstavili tri znanstvene prispevke s področja suicidologije in sodelovali v simpoziju o etiki. Udeležili smo se generalne skupščine Evropske zveze psiholoških združenj.

Programme NARA – Stress and depression management through mindfulness and continuous education in MBCT

Program Na čuječnosti temelječe kognitivne terapije (mindfulness-based cognitive therapy) smo razvili v Program NARA – Obvladovanje stresa in depresije skozi čuječnost. Za izvajalce programa izvajamo redne intervizije in supervizije, v juniju smo za delo na sebi organizirali teden v tišini. Kolegica Vita Poštuvan se je septembra udeležila tudi nadaljnjega izobraževanja iz čuječnosti (MBCT Teacher development 2).

Professional meetings of teams of Association of general practitioners of Slovenia (Ljubljana)

Junija smo se udeležili 39. Strokovnega srečanja timov Združenja zdravnikov družinske medicine Slovenije, ki je potekalo v Ljubljani. Janina Žiberna je na srečanju predstavila Raziskovalno-intervencijske dejavnosti Slovenskega centra za raziskovanje samomora (program Živ?Živ!).

Days of psychologists 2013: The role of psychology in crisis circumstances (Maribor)

Junija so kolegice našega centra so sodelovale v organizacijskem in programskem odboru Dnevov psihologov 2013 na temo Vloga psihologije v kriznih razmerah, ki so potekali na Mariborskem Pohorju. Več fotografij najdete na facebook strani Društva psihologov Slovenije.

Professional meetings on the topic of ethic in psychological work (Ljubljana)

V letih 2012 – 2013 so kolegice našega centra sodelovale pri organizaciji strokovnih srečanj na temo etike v psihološki dejavnosti v organizaciji Društva psihologov Slovenije. Vita Poštuvan je v okviru srečanj predavala o etiki in pojavljanju psihologov v medijih (s primeri samomorilnega vedenja).

Triple i 2013 Conference (Piran)

9. in 10. maja smo v Piranu gostili četrto Triple I konferenco. Predavatelji na konferenci so bili: prof. Ulrich Hegerl, Vanda Scott, prof. Robert Oravecz, dr. Annette Erlangsen, prof. Kees van Heeringen, dr. Thomas Niederkrotenthaler, prof. Alan Apter in prof. Diego De Leo. Za organizacijo so poskrbele Vita Poštuvan, Tina Podlogar, Urša Mars in Janina Žiberna.

* 2012

Psihošprint 2012 (Maribor)

Društvo študentov psihologije Maribor je oktobra organiziralo petdnevni projekt Psihošprint, z namenom seznanjanja in osveščanja širše javnosti o aktualnih psiholoških tematikah. O podobi samomora v medijih je spregovorila tudi naša kolegica.

Round table on comprehensive treatment of suicidality (Ljubljana)

12. oktobra 2012 je na FF UL potekala okrogla miza na temo Celostna obravnava samomorilnosti. Udeleženci okrogle mize so bili psiholog in psihoterapevt Tony White (TSTA), psihologinja in raziskovalka asist. Vita Poštuvan, psihoterapevt Martin Bertok (TSTA) in prof. dr. Onja Tekavčič Grad. Moderator okrogle mize je bil Tomaž Herga.

World suicide prevention day 2012

Ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora je bila v Kopru organizirana novinarska konferenca s predavanjem prof. Diega De Lea. V Ljubljani, Kopru, Mariboru in Celju je bilo na postavljeno spominsko obeležje z geslom Čim več luči življenja in čim manj praznih copat.

Symposium ESSSB (European symposium of suicide and suicidal behavior, Tel Aviv, Israel)

V začetku septembra smo se na 14. Evropskem simpoziju o samomoru in samomorilnem vedenju ESSSB predstavili z osmimi znanstveno-raziskovalnimi prispevki, ki izhajajo neposredno iz dela našega centra.

Days of psychologists 2012: Ethics (Ljubljana)

Kolegice našega centra so na dan mladosti sodelovale na Dnevih psihologov 2012 na temo Etika. Sodelovale so kot udeleženke srečanja, pa tudi v organizacijskem in programskem odboru dogodka ter kot predavateljice.

Triple i 2012 Conference (Debeli Rtič)

Na tretji Triple I konferenci smo meseca maja gostili: prof. Enrique Baca-Garcia, prof. Heidi Hjelmeland, prof. Onja Grad, prof. Maurizio Pompili, dr. Ella Arensman, dr. Merike Sisask in prof. Diego De Leo. Organizacijsko so pri konferenci sodelovale Vita Poštuvan, Tina Podlogar in Urša Mars.

Education: MBCT approach – teacher development (Vuzenica and Ljubljana)

V letu 2012 smo izvedli drugi del izobraževanja za izvajalce programa čuječnosti (MBCT), ki ga je vodila dr. Patrizia Collard. Izobraževanje je zajemalo teden bivanja v tišini (angl. silent retreat) ter prakticiranje vodenja na čuječnosti temelječega programa (Teacher development 1).

20th European Congress of Psychiatry (Prague, Czech Republic)

Marca 2012 smo se udeležili 20. Evropskega kongresa psihiatrije v Pragi, kjer smo predstavili prve rezultate našega dela s policisti zaupniki, s katerimi smo izvedli edukativno delavnico o samomoru.

Renaming UP PINT into UP IAM (Koper)

24. januarja je v Gledališču Koper potekal slavnostni dogodek ob preimenovanju Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper v Inštitut Andrej Marušič. Zbrane goste so nagovorili: prof. dr. Dragan Marušič, izr. prof. dr. Aleksander Malnič, prof. dr. Tomaž Pisanski in prof. dr. Diego De Leo.

* 2011

Round table: What kind of connection is there between books and mental health?

Na svetovni dan duševnega zdravja, 10. 10. 2011 je bila v Kopru organizirana okrogla miza o duševnem zdravju, katere se je udeležila tudi Vita Poštuvan.

World suicide prevention day 2011

Ob obeležitvi Svetovnega dne preprečevanja samomora smo v Ljubljani organizirali novinarsko konferenco, na kateri so sodelovali: Anka Zavasnik, mag. Bogdan Dobnik, Vita Poštuvan in dr. Saška Roškar. Aktivnosti so potekale pod sloganom Preprečevanje samomora v večkulturnih družbah.

Days of psychologists 2011: Identity

Dnevi psihologov 2011 so potekali na Debelem rtiču in so bili namenjeni premisleku o identiteti psihologije. Naše kolegice Vita, Urša in Janina so pomagale organizirati dogodek. Na njem so med drugim gostili tudi okroglo mizo z vsemi predstavniki oddelkov za psihologijo pri nas.

Implementation of the SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe) project in Slovenia

Slovenija je ena izmed enajstih Evropskih držav, v kateri je v letih 2009-2011 potekal raziskovalno-intervencijski projekt krepitve zdravja in preprečevanja samomorilnega vedenja za mladostnike SEYLE (Reševanje in opolnomočenje mladih življenj v Evropi).

Workshops Elderly and depression (Ljubljana, Maribor)

Delavnice Starejši in depresija so potekale v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja. Poleg predavanj in delavnic v Ljubljani in Mariboru so udeleženci prejeli tudi priročnike Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi in zloženke o depresiji med starejšimi.

19th European Congress of Psychiatry (Vienna, Austria)

Marca 2011 smo se udeležili 19. Evropskega kongresa psihiatrije v Avstriji. Na kongresu smo predstavili potek projekta SEYLE v Sloveniji.

Education: mindfulness (MBCT) – experiencing mindfulness (Ljubljana)

V letu 2010 smo pričeli z razvojem uvajanja programov  Na čuječnosti temelječe kognitivne terapije (MBCT – mindfulness-based cognitive therapy) pri nas. V letu 2011 smo izvedli izkustveni del izobraževanja iz tega pristopa za bodoče izvajalce programa. Izvajalka izobraževanja je bila dr. Patrizia Collard, izkušena psihoterapevtka in učiteljica čuječnosti iz Londona.

* 2010

Making sense of suicide (Prague, Czech Republic)

Novembra smo na prvi globalni konferenci o osmišljanju samomora sodelovali z dvema prispevkoma, prav tako smo vodili kongresni sklop.

Symposium ESSSB (European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, Rome, Italy)

Septembra smo na 13. Evropskem simpoziju o samomoru in samomorilnem vedenju ESSSB predstavili naše delo v znanstveno-raziskovalnih prispevkih in simpozijih.

18th European Congress of Psychiatry (Munchen, Germany)

Marca smo se udeležili 18. Evropskega kongresa psihiatrije v Nemčiji, kjer so bili med drugim predstavljeni nekateri rezultati mednarodnega projekta OSPI, v katerem smo sodelovali.

Workshop Qualitative research in psychology (Sardinia, Italy)

V marcu sta na delavnici, ki jo organizira Center za kvalitativno raziskovanje v psihologiji, kolegici našega centra predstavili svoje delo na področju kvalitativnega raziskovanja v suicidologiji. Hkrati sta imeli priložnost konzultacij glede svojih doktorskih nalog.

* 2009

Congress IASP (Montevideo, Uruguay)

Na XXVI svetovnem kongresu Mednarodne zveze za preprečevanje samomora IASP smo predstavili naše aktualne projekte in raziskovalno delo. Prav tako smo sodelovali kot moderatorji posameznih simpozijev.


Fotografije starejšega datuma so v naših arhivih. Počasi, a vztrajno jih bomo dodajali na spletno stran. Če vas zanimajo že sedaj, stopite v stik z nami …