Tag Archives: police officer

Dolžnost in naloga policije kot organa, ki obravnava posamezne primere smrti in ostale krizne dogodke je, da obvesti svojce o slabi novici, kar je ena od najtežjih nalog policistov.

Delivering bad news

Informing relatives of bad news is one of the most difficult duties police officers face.

Therefore we have summarized some crucial guidelines.